• Rvaremarked 15.06-HBB-650
 • HBB generalforsamling-650x378
 • DSC 4983 velkomstpakke HBB 650x436
 • Vinaften Hune 29.03.17 650x378
 • GIMLE lokal
 • Borgermde Forsamlingshus 12.2015 650x433
 • Cykle Red.27.05.2014 650x436
 • a2 DSC 4415 Plser.mv 700x467
 • blokhus Salt 06.2016
 • Thorup Strand Rgeri 06.2016
 • Busk kologi 06.2016
 • Badeby PN 150 650x436
 • DSC 3244 smrket 650x433
 • IMG 6568 Blokhus Kanon
 • DSC 3949 dragefestival 2015 650x436
 • DSC 3750 Paaske 2015
 • Hune Natuboernehave 650x433
 • IMG 7292 Cirkus Charlie
 • Anders Fiskerneshus 650x436
 • Aftenstemning Blokhusstrand 650x433
 • Spillestedet 650x433
 • Sandskulpturparken 650x433
 • DSC 3322
 • DSC 4508 omkrsel 650x436
 • DSC 3317
 • DSC 3326
 • Borgerforeningens Råvaremarked i Futtens hyggelige gård i hjertet af Blokhus
 • 16. marts afholdt Hune-Blokhus Borgerforening den årlige Generalforsamling i Hune Forsamlingshus
 • Borgerforeningen har genoptaget uddeling af VELKOMST-hilsner til nye borgere i 9492 området...
 • VINAFTEN i Hune Forsamlingshus. I samarbejde med SPAR, Hune Bageri, Forsamlingshuset og Borgerforeningen
 • Fællesspisning i Hune Forsamlingshus. - Her er der gang i madgryderne i madklubben GIMLE
 • Borgerforeningen var, sammen med den lokale Initiativgruppe, kraftigt involveret i kampen for bevarelse af Hune Plejecenter. - Borgermødet i Hune Forsamlingshus samlede ca. 300 personer...
 • Cykler for Hune Naturbørnehave og dagplejerne - Medsponsor Juni, 2015
 • Lækre lokale kødvarer til frokostbordet
 • Blokhus Salt - Et lokalt produkt der pryder ethvert måltid...
 • Thorup Røgeri var med på Forprang og kommer igen i Uge 28...
 • Busk Økologi med et væld af spændende og velsmagende produkter
 • Blokhus Strand - set fra oven, hvis nogle skulle være i tvivl...
 • Sømærket i klitterne ved Blokhus strand
 • Blokhus Kanonlaug er altid med til at markere festlige lejligheder og sørger for at skyde solen ned i feriesæsonen...
 • Hvert år afholdes en stor international DRAGEFESTIVAL på stranden ved Blokhus...
 • Lokale børnehaver konkurrerer hvert år om hvem der kan male de flotteste påskeæg...
 • Hune Naturbørnehave, der er beliggende ved udkanten af skoven, er meget eftertragtet...
 • I Påsken 2016 holdt Cirkus Charlie børn og barnlige sjæle tryllebundne på torvet i Blokhus...
 • Jens Haugaard styrer de mange anderæs med med sikker stemmeføring...
 • Når solen sænker sig i havet opstår der en helt speciel aftenstemning på Blokhus strand...
 • Spillestedet Blokhus afholder sine koncerter i Kulturhuset Blokhus i den tidligere Hune Friskole...
 • Hvert afholdes der Sandskulpturfestival og Træskulpturfestival i Kulturhaven ved Kulturhuset
 • Hune Marked afholdes hver søndag fra juni til september og giver desværre en del trafikale trængsler...
 • I højsæsonen er det forbudt at svinge til venstre fra Hunetorpvej ind på Vesterhavsvej. - Drej til højre og vend atter snuden mod Blokhus i rundkørslen i Hune. Parkering langs Hunetorpvej er ligeledes reguleret...
 • Hune Marked - Her i gården ved Hune Bageri - masser af spændende produkter...
 • Hune Marked - også ved Forsamlingshuset

Velkommen til Hune-Blokhus

Kombinationen af uspoleret natur og moderne bymiljøer med alle bekvemmeligheder gør området til et yndet internationalt ferieparadis.

Hune-Blokhus Borgerforening arbejder for at området gøres attraktivt for fastboende og turister, så fortsat udvikling kan sikres - selvfølgelig med Borgerforeningens indflydelse.

Hvis du ikke allerede er medlem af borger-foreningen, kan indmeldelse nemt foretages ved klik på knappen "Indmeldelse", eller kontakt evt. et bestyrelsesmedlem herom, som gerne udleverer en hvervefolder.

Vi hører under alle omstændigheder gerne fra dig med forslag til fremtidige aktiviteter, som kan gøre vores område til et endnu bedre sted at bo og besøge...

Nyheder

Generalforsamling 2020

Der afholdes generalforsamling i Hune Blokhus Borgerforening torsdag den 3. september 2020 kl. 19.00 i Hune Forsamlingshus. Se videre omkring selve dagsordenen for aftenens møde: Klik her

 

Støt vores lokale erhverv i disse Coronatider

Kære alle

Vi vil fra Hune-Blokhus Borgerforenings bestyrelses side gerne appellere til at I alle støtter vores lokale erhvervsdrivende i disse conorakrisetider.

Aflysning af Generalforsamling i Hune-Blokhus Borgerforening

På grund af den verserende Coronavirus har vi i bestyrelsen besluttet at vi aflyser vores planlagte generalforsamling, der skulle have fundet sted tirsdag den 24. marts

 

Juletræstænding foran Museum for Papirkunst 1. december

Invitation til juletræstænding foran Museum for Papirkunst

Søndag, den 1. december

Tidspunkt kl. 15.30 – 17.00

Hune-Blokhus Borgerforening og Museum for Papirkunst samt Spar Hune vil gerne invitere alle interesserede til tænding af vores juletræ.

Vi starter med at høre julesange sunget af Corioso-koret fra Pandrup og efter at lyset i træet er tændt inviterer Museum for Papirkunst på kaffe/saftevand og lidt godter til voksne og børn i museets lokaler, hvor der i dagens anledning er fri entre under arrangementet.

LUP møde den 20. november på Nordstjernen

Tak for sidst til alle de, som deltog i LUP-mødet den 20. november 2019. Det var et imponerede antal deltagere og med mange gode input til udviklingen af Blokhus og Hune. 

Vedlagt finder I referatet som er opsamlingen fra mødet. Efterfølgende vil vi i LUP-gruppen prioritere punkterne og opsætte handlinger, der kan få projekterne gennemført. I den forbindelse vil vi sikkert indkalde aktive deltagere fra lokalområdet, for at sikre en god opbakning til gennemførelsen.

Referat

Fremtidens Blokhus/Hune- LUP 2019
onsdag den 20. november 2019

Ca. 150 borgere mødte op til udviklingsmøde i Blokhus/Hune den 20. november 2019, som Formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen, bød velkommen til.

Projektidéer:

Fritidsaktiviteter

Anlæg & Byforskønnelse

Bosætning

     
     
     

Scenelys

Trafik/veje

Friskole i forsamlingshuset i Hune

Salg på stranden

Større parkeringsplads ved Th. Henriksens Vej på Hunetorpvej

Flere seniorboliger til leje

Sport/leg på stranden - beach-sjov

Luk Hunetorpvej ved golfbanen - al trafik ledes til ny rundkørsel

Etablering af nyt plejecenter i Hune

Multihal, evt. sammen med Hune Forsamlingshus

Flere handicap p-pladser

Seniorbofællesskaber i Hune - almene og andels

Roklub i Blokhus

Mere parkering, evt. i skoven ved Hune

Tilflytterguide - en plan over hvor tilflyttere kan henvende sig og finde fællesskaber

Flere aktiviteter for unge - teenagere

Lysregulering i Hune-krydset om sommeren

Alternative bofællesskaber

Udkigstårn ved Skovsøen som tidligere

Hastighedsbegrænsning i Hune ud af Pirupvejen til byskilt

Sikre fortsat udvikling for butikkerne

Skovtårn ala Sjælland (træ)

Vej udenom Hune lige fra Blokhus, til venstre lige efter skoven og så over og ramme Pirupvejen ved Clemmensens Grasgrav

Dagligvarebutik bag ved busterminalen

”Nørrresø Tårnet” i Hune ved skov/park

Rampla

Blokhus er wellness i naturen

Hytter til overnatning i træerne i plantagen

Flere parkeringspladser

Naturen kommunikeres som trækplaster for området

Fortsat understøtte skøjtebane på Torvet samt udsmykning

Aflastningsvej til stranden

Koordinering af skolegang og bus

Blokhus Krabbefestival - kyskultur, bæredygtigt, socialt og turisme

Fastholde p-plads på mølleplads

Mere bosætning i Hune

Fortsat bidrag, udvikling og fastholdelse af events

Fodgængerovergange ved rundkørslen i Hune

Fortsat bidrag til musik på Torvet

Vedligeholdelse af grusvejen ind til Gatewayen - fremstår hullet pt.

Blokhus Skulpturfestival - internationalt

P-plads ved busst. drænes

Indendørs aktivitetscenter (legeland)

Belysning

Skaterbane, evt. i gatewayen, på Torvet eller andet sted - gerne med fleksibel overdækning

Julebelysning på Hunetorpvej

Flere aktiviteter til børn - fx på Torvet

Belysning ved skulptur i rundkørsel

Legeplads i Hune

Legeplads ved Møllevej plads

Etablering af multihus i Hune

Grønne områder

Hune-Blokhus Fælleshus - med spisning og sport, hvor lokalsamfundet kan samles

Udvikling af område bagved forsamlingshus/grusgrav - rekreativt område

Fjerne den gl. Jansen og lav et grønt område med petanque, bænke, lave dagligvarebutik der hvor juvelen evt. ligger

 

Torvet

 

Sand og marehalm på Torvet

 

Forskønnelse af Torvet - skabe hygge og flere siddepladser

 

Forskønnelse af Torvet og indfaldsveje til stranden

Flere siddepladser ved Torvet

Faciliteter

Offentligt toilet i Hune

Vedligehold af toiletter i Gatewayen

Mulighed for tømning af autocamper

Toilet på p-pladsen i Gateway, hvor det gamle var

Madpakkehytte ved Gateway

Andet?

Flere affaldsspande ved fortov og cykelsti

Skiltning til eksisterende toiletter

Skiltning/piktogrammer ved Gateway

Affaldsspande med ensartet look

Byportal med mulighed for digital information om events

Blomsterkummer

Stier

Cykelsti gennem skoven fra Rødhus til Gateway med evt. Rambla - gå-cyklesti med parkering nær Rødhus

Cykelsti Hune-Pandrup

Cykelsti til Rødhus

Cykelsti på Kvorupvej, Pandrup-Fårup

Sti på stranden ned til havet - handicapvenlig

Oplevelsessti fra Høkervej til strand

Adskil sti til gående og cyklende i gateway og hundeskoven

Stranden

Badebro med tilkørsel for handicappede

Flere strandhuse

Afmærkning af strand til fiskerbåde, de kan kom komme op igen

Kystsikring

Mole eller badebro

Havbad på Blokhus Strand

Genetablering af lyng i klitter i stedet for blågræs

Sober påmindelse om færdsel i klitterne for at skåne beplantning