Medlemskontingent

Som medlem kan optages alle borgere med bopæl (hus, sommerhus, lejlighed) i Hune-Blokhus området (Hune By og Sogn). Medlemskabet berettiger til deltagelse i den årlige generalforsamling med stemmeret.
Medlemsbidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kassereren fører foreningens medlemsliste, som er tilgængelig for ethvert medlem.

KONTINGENT 2022:

* Enkeltpersoner kr. 75,-

* Par/husstand kr. 150,- (max 2 stemmer ved generalforsamling)

Kontingentet opkræves ved indmeldelse og derefter i perioden efter generalforsamlingen, der som nævnt ovenfor fastsætter kontingentets størrelse.

Betingelser

Som medlem kan optages alle borgere med bopæl (hus, sommerhus, lejlighed) i Hune-Blokhus området (Hune By og Sogn). Medlemskabet berettiger til deltagelse i den årlige generalforsamling med stemmeret.

Medlemsbidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kassereren fører foreningens medlemsliste, som er tilgængelig for ethvert medlem.

Udskriv Email