De kraftigt stigende varemudgifter i Hune og Blokhus

Orientering fra Hune-Blokhus Borgerforenings bestyrelse angående de stigende varmeudgifter i Hune og Blokhus:
Den kritiske situation med opvarmning af boliger med naturgas har naturligvis givet stof til eftertanke i Blokhus og Hune. Vor forening har i samarbejde med øvrige foreninger via Samrådet rettet en seriøs forespørgsel til Jammerbugt Kommune og til relevante varmeværker i området. Der arbejdes således på at få vished for, om det vil være muligt at etablere fjernvarmeforsyning i området. Bestyrelsen er meget opmærksom på situationen og følger situationen nøje.

Udskriv Email

Referat af Generalsamlingen den 10. marts 2022

Referat af generalforsamling i Hune-Blokhus Borgerforening

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Henrik Helbo blev valgt som dirigent og Else-Marie Andersen og Poul Thomsen blev valgt som stemmetællere.


  1. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Poul Andersen og er vedlagt som link. Beretning

  1. Regnskab og medlemsbidrag

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Leif Jørgensen og er vedlagt som link. Regnskab

  1. 4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.


  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg

Leif Poulsen, villig til genvalg

John Albøge, villig til genvalg

Leena Thybo, villig til genvalg

Johanne Kaae ønsker ikke at genopstille

Følgende blev valgt

Leif Poulsen

John Albøge

Leen Thybo

Merete Fuglsang Hansen


  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Helle Møller Nielsen

Ann Cathrine Thorhauge Holm


  1. Valg af 2 bilagskontrollanter

Peter Fuglsang

Arne Henriksen


  1. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt

Udskriv Email

Generalforsamling 2022 i Hune-Blokhus Borgerforening

Husk at vi afholder generalforsamling i Hune Forsamlingshus torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.00

Se vedlagte indbydelse til generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne

Udskriv Email

Juletræstænding foran Museum for Papirkunst

Husk at I alle er inviteret til at være med til at tænde Juletræet foran Museum for Papirkunst ndag den 28. november 2021 fra kl. 15.00 - 17.00

Læs mere ...

Udskriv Email