Borgerforeningens flagning

Det er med glæde, at borgerforeningen kan oplyse, at byernes flagning i 2014 blev sikret med aftale inden sommerferien.

Hune-Blokhus Borgerforening og Aabybro Friskole har indgået aftale om, at Friskolen har påtaget sig opgaven med opsætning af flag på de traditionelle flagdage, samt ved øvrige større arrangementer i området i 2014. For Aabybro Friskole er det Helle Bernth, der er i spidsen for opgaven, og som er tovholder.

Tak Helle for et stort og flot stykke arbejde!

Udskriv