Generalforsamling i Hune-Blokhus Borgerforening 2021

Vi afholder generalforsamling i Hune-Blokhus Borgerforening torsdag den 9. september kl. 18.00 i Hune Forsamlingshus se nedenstående dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og medlemsbidrag

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter

8. Eventuelt herunder diskussionsoplæg fra Merete Fuglsang Hansen om Hunes fremtidsudvikling.

Inden generalforsamlingen serveres der stegt flæsk med persillesovs, samt vand og øl, hvorfor der skal ske tilmelding til Poul Andersen via sms til 20641450 eller formand@hune blokhus.dk . Der er max. plads til 100 deltagere, og det foregår efter først til mølle princippet, inden 2. september.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen til Poul Andersen

 

 

Udskriv Email