Referat af Generalsamlingen den 10. marts 2022

Referat af generalforsamling i Hune-Blokhus Borgerforening

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Henrik Helbo blev valgt som dirigent og Else-Marie Andersen og Poul Thomsen blev valgt som stemmetællere.


  1. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Poul Andersen og er vedlagt som link. Beretning

  1. Regnskab og medlemsbidrag

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Leif Jørgensen og er vedlagt som link. Regnskab

  1. 4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.


  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg

Leif Poulsen, villig til genvalg

John Albøge, villig til genvalg

Leena Thybo, villig til genvalg

Johanne Kaae ønsker ikke at genopstille

Følgende blev valgt

Leif Poulsen

John Albøge

Leen Thybo

Merete Fuglsang Hansen


  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Helle Møller Nielsen

Ann Cathrine Thorhauge Holm


  1. Valg af 2 bilagskontrollanter

Peter Fuglsang

Arne Henriksen


  1. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt

Udskriv