De kraftigt stigende varemudgifter i Hune og Blokhus

Orientering fra Hune-Blokhus Borgerforenings bestyrelse angående de stigende varmeudgifter i Hune og Blokhus:
Den kritiske situation med opvarmning af boliger med naturgas har naturligvis givet stof til eftertanke i Blokhus og Hune. Vor forening har i samarbejde med øvrige foreninger via Samrådet rettet en seriøs forespørgsel til Jammerbugt Kommune og til relevante varmeværker i området. Der arbejdes således på at få vished for, om det vil være muligt at etablere fjernvarmeforsyning i området. Bestyrelsen er meget opmærksom på situationen og følger situationen nøje.

Udskriv