• Rvaremarked 15.06-HBB-650
 • HBB generalforsamling-650x378
 • DSC 4983 velkomstpakke HBB 650x436
 • Vinaften Hune 29.03.17 650x378
 • GIMLE lokal
 • Borgermde Forsamlingshus 12.2015 650x433
 • Cykle Red.27.05.2014 650x436
 • a2 DSC 4415 Plser.mv 700x467
 • blokhus Salt 06.2016
 • Thorup Strand Rgeri 06.2016
 • Busk kologi 06.2016
 • Badeby PN 150 650x436
 • DSC 3244 smrket 650x433
 • IMG 6568 Blokhus Kanon
 • DSC 3949 dragefestival 2015 650x436
 • DSC 3750 Paaske 2015
 • Hune Natuboernehave 650x433
 • IMG 7292 Cirkus Charlie
 • Anders Fiskerneshus 650x436
 • Aftenstemning Blokhusstrand 650x433
 • Spillestedet 650x433
 • Sandskulpturparken 650x433
 • DSC 3322
 • DSC 4508 omkrsel 650x436
 • DSC 3317
 • DSC 3326
 • Borgerforeningens Råvaremarked i Futtens hyggelige gård i hjertet af Blokhus
 • 16. marts afholdt Hune-Blokhus Borgerforening den årlige Generalforsamling i Hune Forsamlingshus
 • Borgerforeningen har genoptaget uddeling af VELKOMST-hilsner til nye borgere i 9492 området...
 • VINAFTEN i Hune Forsamlingshus. I samarbejde med SPAR, Hune Bageri, Forsamlingshuset og Borgerforeningen
 • Fællesspisning i Hune Forsamlingshus. - Her er der gang i madgryderne i madklubben GIMLE
 • Borgerforeningen var, sammen med den lokale Initiativgruppe, kraftigt involveret i kampen for bevarelse af Hune Plejecenter. - Borgermødet i Hune Forsamlingshus samlede ca. 300 personer...
 • Cykler for Hune Naturbørnehave og dagplejerne - Medsponsor Juni, 2015
 • Lækre lokale kødvarer til frokostbordet
 • Blokhus Salt - Et lokalt produkt der pryder ethvert måltid...
 • Thorup Røgeri var med på Forprang og kommer igen i Uge 28...
 • Busk Økologi med et væld af spændende og velsmagende produkter
 • Blokhus Strand - set fra oven, hvis nogle skulle være i tvivl...
 • Sømærket i klitterne ved Blokhus strand
 • Blokhus Kanonlaug er altid med til at markere festlige lejligheder og sørger for at skyde solen ned i feriesæsonen...
 • Hvert år afholdes en stor international DRAGEFESTIVAL på stranden ved Blokhus...
 • Lokale børnehaver konkurrerer hvert år om hvem der kan male de flotteste påskeæg...
 • Hune Naturbørnehave, der er beliggende ved udkanten af skoven, er meget eftertragtet...
 • I Påsken 2016 holdt Cirkus Charlie børn og barnlige sjæle tryllebundne på torvet i Blokhus...
 • Jens Haugaard styrer de mange anderæs med med sikker stemmeføring...
 • Når solen sænker sig i havet opstår der en helt speciel aftenstemning på Blokhus strand...
 • Spillestedet Blokhus afholder sine koncerter i Kulturhuset Blokhus i den tidligere Hune Friskole...
 • Hvert afholdes der Sandskulpturfestival og Træskulpturfestival i Kulturhaven ved Kulturhuset
 • Hune Marked afholdes hver søndag fra juni til september og giver desværre en del trafikale trængsler...
 • I højsæsonen er det forbudt at svinge til venstre fra Hunetorpvej ind på Vesterhavsvej. - Drej til højre og vend atter snuden mod Blokhus i rundkørslen i Hune. Parkering langs Hunetorpvej er ligeledes reguleret...
 • Hune Marked - Her i gården ved Hune Bageri - masser af spændende produkter...
 • Hune Marked - også ved Forsamlingshuset

Velkommen til Hune-Blokhus

Kombinationen af uspoleret natur og moderne bymiljøer med alle bekvemmeligheder gør området til et yndet internationalt ferieparadis.

Hune-Blokhus Borgerforening arbejder for at området gøres attraktivt for fastboende og turister, så fortsat udvikling kan sikres - selvfølgelig med Borgerforeningens indflydelse.

Hvis du ikke allerede er medlem af borger-foreningen, kan indmeldelse nemt foretages ved klik på knappen "Indmeldelse", eller kontakt evt. et bestyrelsesmedlem herom, som gerne udleverer en hvervefolder.

Vi hører under alle omstændigheder gerne fra dig med forslag til fremtidige aktiviteter, som kan gøre vores område til et endnu bedre sted at bo og besøge...

Nyheder

Generalforsamling i Hune-Blokhus Borgerforening 2022

Der blev afholdt generalforsamling i Hune Forsamlingshus tirsdag den 21. marts 2023 med deltagelse af 105 medlemmer af foreningen, som samledes kl. 18.00 for at spise sammen inden selve generalforsamlingen. Vi er utrolig stolte af den lokale opbakning til arrangementet, som vil blive gentaget næste år.  Vedlagt kan man se dagsoden 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og medlemsbidrag
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter
 8. Eventuelt

Referatet af generalforsamlingen:

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og stemmetællere Henrik Helbo blev valgt som dirigent, stemmetæller var Helle Møller Nielsen og Winnie Aakjær

 2. Bestyrelsens beretning. Formand Poul Andersen fremlagde bestyrelsens beretning Se link: . Bestyrelsens beretning Forsamlingen godkendte efterfølgende formandens beretning.
 3. Regnskab og medlemsbidrag. Kasserer Leif Jørgensen fremlagde årsregnskabet og årets resultat på ca. 39.000 blev efterfølgende godkendt. Regnskab 2022 Medlemsbidraget blev fastholdt på 75 kr. pr. medlem eller 150 pr. husstand.
 4. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var Kasserer Leif Jørgensen, Henrik Meyer samt formand Poul Andersen. Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Til suppleanter blev valgt Helle Møller Nielsen og Winnie Aakjær.
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter. Bilagskontrollører blev Peter Fuglsang og Arne Henriksen.
 8. Eventuelt Erhvervsforeningen Destination Blokhus formand Berit Bøjstrup fremlagde et nyt tiltag for at skaffe private sponsorer som kan hjælpe med at skaffe finansiering af alle de aktiviteter der foregår i Blokhus og Hune.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende på denne måde.

Formand Poul Andersen

Næstformand Merete F. Hansen

Kasserer Leif Jørgensen

Sekretær Leena Thybo

 

Generalforsamling i Hune-Blokhus Borgerforening 21. marts 2023

Husk at tilmelde til generalforsmlingen den 21. marts 2023 kl. 18.00 i Hune Forsamlingshus se link: Generalforsamling

Vinsmagning i Hune Forsamlingshus 13. oktober 2022

Husk at tilmelde jer nedenstående begivenhed:Vinsmagning

De kraftigt stigende varemudgifter i Hune og Blokhus

Orientering fra Hune-Blokhus Borgerforenings bestyrelse angående de stigende varmeudgifter i Hune og Blokhus:
Den kritiske situation med opvarmning af boliger med naturgas har naturligvis givet stof til eftertanke i Blokhus og Hune. Vor forening har i samarbejde med øvrige foreninger via Samrådet rettet en seriøs forespørgsel til Jammerbugt Kommune og til relevante varmeværker i området. Der arbejdes således på at få vished for, om det vil være muligt at etablere fjernvarmeforsyning i området. Bestyrelsen er meget opmærksom på situationen og følger situationen nøje.

Referat af Generalsamlingen den 10. marts 2022

Referat af generalforsamling i Hune-Blokhus Borgerforening

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Henrik Helbo blev valgt som dirigent og Else-Marie Andersen og Poul Thomsen blev valgt som stemmetællere.


 1. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Poul Andersen og er vedlagt som link. Beretning

 1. Regnskab og medlemsbidrag

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Leif Jørgensen og er vedlagt som link. Regnskab

 1. 4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.


 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg

Leif Poulsen, villig til genvalg

John Albøge, villig til genvalg

Leena Thybo, villig til genvalg

Johanne Kaae ønsker ikke at genopstille

Følgende blev valgt

Leif Poulsen

John Albøge

Leen Thybo

Merete Fuglsang Hansen


 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Helle Møller Nielsen

Ann Cathrine Thorhauge Holm


 1. Valg af 2 bilagskontrollanter

Peter Fuglsang

Arne Henriksen


 1. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt